top of page

VI benyTTer vårt karriereverktøy 
som en del av Karriereveiledningen

Venterom

  Nedbemanning 

  Outplacement

Bistand i nedbemanningsprosesser
og i outplacement med karriereveiledning hvor vårt karriereverktøy
"Bli en attraktiv jobbsøker"
som benyttes i en kombinasjon 


 

Karriereveiledning

I karriereveiledningen vektlegger vi 
individrettet tilnærming
 
Verdighet - Respekt - Forståelse
Selvbestemmelse - Brukermedvirkning 
Relasjonsbygging -Tilstedeværelse
 
Kartlegging - CV - Søknad - Intervjutrening

EKSPERTBISTAND

Oppfølging av langstidsykemeldte gjennom samtaler og veiledning med arbeidstaker og arbeidsgiver.

Vi er i samarbeider med helsepersonell

slik at vi kan bidra med å finne gode varlige løsninger for den sykemeldte og bedrift.
 
Ekspertbistand se også www.nav.no
About

Vårt karriereverktøy og vårt fokus

En av våre tjenester:

Norges første digitale karriereverktøy som fører deg gjennom alle stegene i jobbsøkerprosessen.

 

I karriereveiledningen jobber vi parallelt med innhold og kandidatens behov ved å benytte verktøyet!

Nøkkel.jpg

KARRIEREVERKTØY

"Bli en attraktiv jobbsøker"

 

 

Janne Tveit Stensrud

2019

Ta kontakt med oss for en helt uforpliktende prat

bottom of page