top of page

Verktøyet som gir selvtilliten jobbsøkere trenger for å komme seg ut i arbeidslivet.

FolkiJobb.jpg

 Bli en attraktiv   jobbsøker 

Karriere - og jobbsøkerverkstøyet Bli en attraktiv jobbsøker er utviklet av RessursCompagniet AS , Janne Stensrud, karriereveileder og pedagog med 15 års erfaring fra karriereveiledningesfeltet. Formålet med verktøyet er å styrke og motivere hver enkelt jobbsøker gjennom hele jobbsøkerprosessen slik at de lykkes med i å komme seg ut i arbeid. Verktøyet består av fem moduler som tar kandidatene fra kartlegging av egen kompetanse til hvordan å lykkes i en intervjuprosess.

Image by Scott Graham

Hvorfor har vi utviklet
Bli en attraktiv jobbsøker?

Etter 15 års erfaring fra karriereveiledningsfeltet så vi behovet for et allsidig digitalt verktøy som er enkelt å bruke, som kan gi kandidaten alt som favner jobbsøkerprosessen på et sted i en plattform, og mulighet for både repetisjon og refleksjon. Vi så muligheten til å dekke et behov for et grundigere verktøy som vektlegger viktige emner innen karriereveiledning og jobbsøkerprosessen.

 

Verktøyet fokuserer på at kandidaten jobber selv med de ulike temaene og reflekterer over karrierevalg og blir bevisst på sitt eget ståsted, kompetanse og kvalifikasjoner, som vi mener gir en mye bedre utvikling enn resultater fra en personlighetstest. Ved å gi oppgaver kandidatene kan utføre i hver modul, engasjerer vi deltakerne til å jobbe aktivt med temaene.

 

Dette bidrar til økt innsikt og ferdigheter når det kommer til grepene og valgene kandidaten må ta for å bli valgt ut til intervju, som vil kunne gjennomføres med større grad av selvtillit, personlig innsikt og trygghet for egne valg.

Hvordan verktøyet kan brukes

Bli en attraktiv jobbsøker kan kombineres med andre kurs. (Les under hvordan Karriere Troms kombinerer flere verktøy) Verktøyet er ferdig og klart til å benyttes som et komplett jobbsøkerkurs av karriereveileder ved karrieresenteret. Her kan en samle et ulikt antall kandidater og gjennomføre et gruppekurs, eller at dere benytter verktøyet som et supplement i gjennomføringen av kurset.

 

Uansett bør det være et stort fokus på at hver kandidat skal jobbe individuelt med temaene. Verktøyet vil bidra til å favne flere kandidater, lette arbeidsmengde, og samtidig gi hver kandidat økt forståelse og læring. Verktøyet er utviklet slik at kandidatene kan repetere alt av kursmateriell så mye de vil, så lenge de har tilgang til kursportalen. Dette vil bidra til økt selvstendighet og utviklende refleksjoner!

Image by DocuSign

Kursets innhold

Modul 1 - Kartlegging av egen kompetanse. Bli kjent med egen kompetanse og ferdigheter, ulike arbeidsfelt og fagområder. Finn nye jobbmuligheter, og sett mål for hvordan du skal oppnå de.

Modul 2 - Nettverk og markedsarbeid: Kartlegg bedriftsmarkedet og bygg ditt bedriftsnettverk. 

Modul 3 - Kandidatens merkevare: Nøkkelkvaliteter og hvordan utarbeide en attraktiv og tydelig CV som blir synlig for arbeidsgiver. En Åpen søknad skal ikke undervurderes.

Modul 4 - Attraktive søknader: Hvordan utarbeide attraktive og tydelig jobbsøknader, og hvordan du kan sette opp en” disposisjon” for dine søknader.

Modul 5 - Hvordan lykkes i intervjuprosessen: Planlegging og gjennomføring av intervjuprosessen. Hvordan følge opp søknader mot et intervju? Hvilke spørsmål skal du stille?

logo_farge_web.png

I forbindelse med kursopplegget «Ressurser og valg» har Karriere Troms benyttet «Bli en attraktiv jobbsøker» som et supplement til sine deltakere. De opplever den digital plattformen som et nyttig «jobbsøkerkurs» som er bygd opp på en ryddig og pedagogisk måte. Hver enkelt deltaker kan benytte verktøyet ut i fra sitt behov knyttet til å reflektere rundt ny jobb, hvordan søke jobb, intervju med mer.

I de gruppene som vi i Karriere Troms har gjennomført med verktøyet der hovedmålet med kurset er å finne egne ressurser utover det opplagte, har vi fått tilbakemelding på at dette tilbudet har vært et fint supplement, spesielt opp mot å søke jobb. Når det gjelder videoene er det mulig å spole/sette opp tempo, da noen vil komme seg raskere igjennom teamet for å komme til oppgavene enn andre.

Noen av deltakerne har likt å lytte til hva som blir kommunisert under de ulike modulene, mens andre har likt bedre å lese de skriftlige foilene som blir presentert, sammen med oppgavene.

​Få gratis prøveperiode

Nå ønsker vi å tilby flere karrieresentre i Norge tilgang til Bli en attraktiv jobbsøker.

​Vi åpner derfor for gjennomgang på Teams /Zoom og tilbyr en gratis prøveperiode. Ta kontakt på +47 913 86 678 eller post@ressurscompagniet.no, så kommer vi i gang med en samtale og prøveperiode.
Vi ser frem til å høre fra deg!


Hilsen Janne

bottom of page