top of page

 

Bli en attraktiv jobbsøker

Her får du et komplett nettkurs - Et karriereverktøy for jobbsøkere!

Norges første nettkurs som fører deg gjennom alle stegene i jobbsøkerprosessen! Karriereverktøyet benyttes i outplacementprosesser sammen med karriereveiledning. 

ET KARRIEREVERKTØY FOR KARTLEGGING - CV - SØKNAD - NETTVERK - INTERVJU 

Et nettbasert karriereverktøy som benyttes både i kombinasjon med Karriereveiledning, men også helt selvstendig.  
Karriereverktøyet består av 5 moduler med tilsammen 24 leksjoner, med egen kursportal med innlogging og passord. Favner alle deler av jobbsøkerprosessen!
 
Har et ulikt sortiment av maler for CV, åpen søknad, annonserte stillinger, oppgaver, video presentasjoner og pdf. presentasjoner. Kan repeteres så mange ganger du ønsker og har behov.
 
Ingen begrensning her!  Verktøyet passer til alle målgrupper og kandidaten kan selv  velge rekkefølge ut i fra behov. Et meget godt verktøy og supplement for alle jobbsøkere!

 

MODUL 1

Kartlegging av egen kompetanse - Din merkevare!!

 

MODUL 2

Nettverksbygging og stillinger som ikke blir utlyst.

MODUL 3

CV og dine nøkkelkvalifikasjoner - Skal være som hånd i hanske!

 

MODUL 4

Attraktive søknader..Hvordan bli synlig for arbeidsgiver!

 

MODUL 5

Innkalt til intervju? Hvordan kan du forberede deg på best mulig måte?
bottom of page