top of page

Oversikt over innhold - Bli en attraktiv jobbsøker

Modul 1
Hvorfor er kartlegging nøkkelen til drømmejobben?
 • Bli kjent med egen kompetanse og ferdigheter

 • Hvordan kartlegger egne ferdigheter og egen kompetanse.

 • Belyse mål og ønsker og hvordan nå målet om arbeid.

 • Fører kandidaten er på rett spor når det gjelder arbeidsfelt og ny karriere.

 • Hvordan motivere og reflektere i prosessen.

 • Hvordan oppdage nye jobbmuligheter.

Skjermbilde 2022-02-02 kl. 16.27.23.png
Forretningskonferanser
Modul 2

Nettverk og markedsarbeid

 • Kartlegging av arbeidsmarkedet og bygge  bedriftsnettverk

 • Kommunikasjon og hvordan kommunisere

 • Bygg ditt personlige nettverk

 • Bli synlig på sosiale medier og opprett en LinkedIn profil-

Modul 3
CV - Kandidatens merkevare
 • Kandidatens nøkkelkvalifikasjoner

 • Hvordan definere nøkkelkvalifikasjoner?

 • Oppbygging av "DIN CV" 

 • Kandidatens aktuelle referanser.

 • Utarbeide CV i ulike varianter - Tilpasse CV til søknad"Ikke gå i fella med feil CV"

arbeider
Analyse.jpg
Modul 4

Attraktive søknader

 • Stillingsanalyse – Passer stillingen?

 • Hvordan lese og tolke stillingsannonser? 

 • Disposisjon for jobbsøknaden og hva det bør være fokus på.

 • Utforme søknad på utlyste stillinger.

 • Hvordan kan det argumenteres i en jobbsøknad?

 • Hvordan vurderer en søknad?

Modul 5
Hvordan lykkes i intervjuprosessen?
 • Hvordan planlegge og forberede et intervju?

 • Hva er viktig å forberede, og hvordan?

 • Hvordan gjennomføre et intervju?

 • Hvilke hjelpemidler kan du benytte?

 • Hvilke spørsmål er det passende å stille?

 • Hvordan unngå å feile?

 • Hvordan bli trygg i en intervjusituasjon?

Skjermbilde 2022-01-17 kl. 18.44.19.png
ET KJEMPESTEG for å virkeliggjøre Drømmejobben!

  Kandidaten vil:

 • oppdage at nettverket byr på nye mulighetene!

 • opparbeide økt bevissthet og innsikt i egen kompetanse, ferdigheter og egenskaper

 • opparbeide økt bevissthet om sitt potensiale og hvordan en best ta i bruk mer av det! 

 • opparbeide økt motivasjon!

 • bli rå god på å utarbeide både CV og søknad som vil bli lagt merke til.

 • få en klar og tydelig forståelse av hvordan skal mestre jobbintervju!

 • få hjelp til å utvide din egen bevissthet og kunnskap om jobbsøking og hva arbeidsmarkedet etterspør. 

 • oppleve at begrensningene blir byttet ut med å se alle mulighetene! 

 • oppleve trygghet i alle fasen av jobbsøkerprosessen!

bottom of page