top of page
Karriereveiledning 2.jpg

 

Karriereveiledning Drammen

"Å skape nye muligheter gir nye løsninger gjennom vår karriereveileder."

Vi tilbyr veiledning til privatpersoner og bedrifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ungdom - Voksne - Bedrift 
 
Dette har vi fokus på i veiledning for din karriere
Vi følger Kompetanse Norge sine etiske retningslinjer for karriereveiledning.
Det kan være mange årsaker til at du ønsker et jobbskifte, eller endring i karrieren din. Kanskje du vurderer å studere som et nytt påfyll til den eksisterende kompetanse og utvikle deg videre kan gi ny motivasjon og nye muligheter.
Eller om du er berørt av omstilling og nedbemanning i bedriften der du jobber, og har behov for bistand i denne prosessen. Karriereveiledning er til for alle målgrupper! Vi kartlegger  kandidatens kompetanse, behov, interesser, evner og muligheter gjennom samtale og kartleggingsverktøy,  og lager konkret handlingsplan for veien videre.
Det anbefales at karriereveiledningen bør foregå minimum ved tre møter!

​​​

Gjennom karriereveiledning skal du bli bevisst dine ressurser, styrker, muligheter, forutsetninger og personlige egenskaper, som skal bidra til at du kan realisere dine drømmer og nå dine mål.​ Vi definerer målene sammen og følger deg i prosessen som tilpasses deg og dine behov. Vi bistår deg i prosessen med gode råd og faglige anbefalinger for veien videre.
Sammen ser vi på ulike livssituasjoner både på jobb og privat, og vi bistår deg og støtter deg gjennom hele prosessen for et bedre yrkesvalg og en bedre hverdag. Det skal være en gjensidig tillit mellom begge parter gjennom hele prosessen.​ Vi vurderer videre utdanning og ser på konkrete studiemuligheter, og konkrete forslag til kontakt med relevante bedrifter og ditt nettverk. Du vil få hjelp til å utarbeide målrettet og attraktiv cv og søknader, og gjennom intervjutrening utarbeider du din presentasjon til intervju.

Jobb, karriere, utdanning eller videreutdanning er ikke bare et valg for de neste årene, det er et valg for resten av livet!​ 
 
Vi gjennomfører Karriereveiledning på nett eller ved fysisk oppmøte. Varighet på samtalen er 60 minutter! ​​​​Ordinær pris 950,- pr. time. 
 
Les også om vårt karriereverktøy som du kan benytte som et godt supplement til karriereveiledningen!
 

 

Etiske retningslinjer for karriereveiledning

 

Det er utviklet et sett med tolv etiske retningslinjer fordelt i tre kategorier:

Kompetanse, relasjon og samarbeid og refleksjon.

 

Kompetanse

Når jeg gir karriereveiledning
  1. gjør jeg det på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag
  2. håndterer jeg saker jeg har kompetanse og mandat til. Jeg erkjenner min faglige begrensning, og opplyser veisøker om andre relevante instanser og tjenester
  3. bruker jeg metoder og innfallsvinkler som er tilpasset veisøkers situasjon og muligheter

 

Relasjon og samarbeid

I relasjon og samarbeid med veisøker:

4. respekterer jeg veisøkers egenverd og likeverd
5. viser jeg interesse for veisøkers bakgrunn, nå situasjon og framtid
6. viser jeg ydmykhet, og tar utgangspunkt i veisøkers forståelse av egen situasjon og muligheter
7. er jeg oppmerksom på makten som er ilagt min rolle, og gjør mitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen        vi er i sammen om.
8. overholder jeg taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern

 

Refleksjon

Som profesjonell karriereveileder så reflekteres det over egen praksis ved å:
 

9. være bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen
10. ha et bevisst forhold til mine egne holdninger, og hvordan de kan påvirke min utøvelse av karriereveiledning
11. ha et kritisk blikk på egen kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving
12. være bevisst rammene for fagutøvelse, og hvis nødvendig utfordre disse.

Ler gjerne også mer om karriereveiledning Oslo

bottom of page