top of page

outplacement

RessursCompagniet AS  tilbyr bistand ved outplacement. 
Slike prosesser medfører utfordringer for ledelsen som både skal sørge for bedriften gjør dette på en god og profesjonell måte, og samtidig ta vare på de som er berørte.
RessursCompagniet bistår bedrifter i et godt samarbeid mellom bedrift, ledelse, HR og den berørte. 
 
Vi bidrar med å se utviklingspotensialet og potensialet hos medarbeidere - Kompetansekartlegging. 
 
Vi benytter karriereveiledning og vårt karriereverktøy "Bli en attraktiv jobbsøker" slik at den berørte til enhver tid har tilgang til kursmateriell, maler og videoundervisning i tillegg til karriereveiledningen og bistanden fra oss.
 
Karriereverktøyet " Bli en attraktiv jobbsøker" bidrar til at prosessen blir forutsigbar, motiverende og styrkende for den som er berørt. En drivkraft i prosessen!
En klar målsetting er at alle medarbeidere som direkte berøres av nedbemanningen skal behandles med samme verdighet, respekt og profesjonalitet.
Vi garanterer at ved å benytte våre metoder, løsninger og profesjonalitet, vil vi ivareta de berørte og bedriften på alle områder i et godt samarbeid. 
 
Vi har ulike fagpersoner som vi samarbeider med som kan trekkes inn etter behov.
Vi tilbyr vårt nettverk og JOBBMATCH til de berørte slik at muligheten for nye jobbmuligheter kan realiseres.

 

Gode råd for en vellykket nedbemanningsprosess

   

    Outplacement

  • Den beste hjelpen du som arbeidsgiver kan gi de berørte, er hjelp til å komme seg videre. Jo raskere de berørte kan signere en ny arbeidskontrakt, jo bedre vil de vært stilt, i forhold til økonomi og sitt videre karriereløp.​​​
  • Tilby de som er overtallige outplacement - karriereveiledning og et karriereprogram som gir jobbsøkerstøtte!
  • Et karriereprogram vil primært handle om å bli en «profesjonell» jobbsøker. I tillegg er det viktig å ha en samarbeidspartner som kan støtte den oppsagte i opp- og nedturer da tiden etter en oppsigelse er en krevende tid for de aller fleste.​
  • Et karriereprogram vil gi de ansatte en profesjonell avslutning og en ny start, noe som også styrker din stilling som arbeidsgiver. Du skaper trygghet for alle ansatte og gir dem de beste forutsetningene for å ta nye steg i karrieren.​​​​​
  • Unngå at nedbemanningsprosessen blir utrygg og og negativ ladet, slik at dette påvirker motivasjon, lønnsomhet, og produktivitet! 
  • En nedbemanningsprosess behøver ikke å være negativt ladet. Med et riktig utgangspunkt, rett kompetanse samt noen enkle retningslinjer, er det fullt mulig å oppnå resultater som fornyet kraft og opprettholdelse av tillit mellom ledelse og medarbeidere. ​
  • Selv de medarbeidere som har mistet jobben vil kunne være positive til arbeidsgiveren dersom prosessen blir godt håndtert, både juridisk og menneskelig.​
bottom of page