top of page

RessursCompagniet tilbyr tjenester innenfor:

RessursCompagniet AS ønsker til enhver tid å fremstå med profesjonalitet og integritet i vårt arbeid.

 • ​Profesjonelle karriereveiledere med lang erfaring og høyere utdanning innenfor fagfeltet​. Karriereverktøyet "Bli en attraktiv jobbsøker" i kombinasjon med profesjonelle karriereveiledere.
 • Tilgang til karriereverktøyet 3 mnd. etter avsluttet arbeidsforhold. Les mer under "Karriereverktøy"
 • Verdiskapende effekt både for bedriften og den som er berørt.
 • Fokus på helhet, mestring, motivasjon, respekt, trygghet og vekst gjennom vårt arbeid for den enkelte.​
 • Vektlegger relasjon, respekt og anerkjennende kommunikasjon gjennom hele prosessen for begge parter.
 • Vi gjør denne prosessen positiv og ivaretakende for den berørte og bedriften​​​.
 • Kompetansekartlegging til bedriften, og de berørte. 
 • Vårt nettverk og Jobbmatch til de berørte.
 • Se oss som en ressurs! Vi skreddersyr etter bedriftens behov og ønsker.
 • Ser på enhver situasjon og løsning med "nye briller" og skreddersyr det bedriften ønsker!
 • Vi kan hjelpe til med alt innenfor Karriereveiledning - Outplacement - Nedbemanning og omstillingsprosessen
 

Resultat for bedrift

Bedriften vil sitter igjen med et godt omdømme. Medarbeiderne opplever at de har blitt meget godt ivaretatt fordi bedriften har håndtert prosessen på en profesjonell måte! Vi har også verktøy som kan føre kandidaten inn i nytt arbeidsforhold og nye muligheter.
 

Resultat for ansatt

 
​Oppleve ivaretakelse, forståelse og trygghet i prosessen, samt å se og ha fokus på nye muligheter innenfor jobb og videreutdanning hvis det kan være aktuelt. Benytter vårt nettverk og JOBBMATCH som gir gode muligheter for ny jobb før den enkelte avslutter sitt
arbeidsforhold. Benytter og få tilgang til egne verktøy egne i prosessen, og vil ha tilgang til karriereverktøyet 3 mnd etter avsluttet arbeidsforhold.
bottom of page